Blog

Bliv klogere på det juridiske

Hvad er kapitalnedsættelse?

3 år, 2 måneder siden af Thomas Langkilde Kjær.

Kapitalnedsættelse i et iværksætterselskab/anpartselskab/aktieselskab


Kapitalnedsættelse er en nedsættelse af selskabskapitalen med et bestemt beløb. Kapitalnedsættelsen skal have et formål, førend den kan realiseres. Formålet kan enten være at anvende nedsættelsesbeløbet til dækning af et eventuelt underskud, til udlodning til kapitalejerne, til overførsel til de frie reserver eller i forbindelse med en vedtægtsbestemt amortisation. Denne artikel gennemgår, hvad det vil sige at foretage en kapitalnedsættelse, hvem der er bemyndiget til denne opgave, og hvordan dette kan gøres i praksis.


Mangler du hjælp til dette, så klik her

Hvem har ...


Overkurs, underkurs og parikurs

3 år, 3 måneder siden af Thomas Langkilde Kjær.

Hvad er overkurs, underkurs og parikurs?

I selskabsretten anvendes begreberne overkurs, underkurs og parikurs. Begreberne findes særligt i forbindelse med tegning af selskabskapitalen og tillige i sammenhæng med kapitalforhøjelse og kapitalnedsættelse. Hovedreglen er, at tegningskursen frit kan fastsættes, hvortil der gælder en række undtagelser. Denne artikel vil give eksempler på udregningen af tegningskursen, og tilmed hvorfor fastlæggelsen af kursen er vigtig.

For tegning af selskabskapitalen og kapitalforhøjelser gælder, at man må tegne kapitalandele til enten overkurs, dvs. til en kurs større end kurs 100 eller til parikurs, som betyder kurs 100. Man kan undre ...


Hvad er kapitalforhøjelse?

3 år, 4 måneder siden af Thomas Langkilde Kjær.

Her kan du læse om kapitalforhøjelse i aktieselskaber, anpartsselskaber og iværksætterselskaber

Kapitalforhøjelse minder på mange måde om den første indbetaling af selskabskapitalen, som sker i forbindelse med stiftelsen af et selskab, og derfor følger stort set de samme regler for kapitalforhøjelsen som ved stiftelsen. Denne artikel vil gennemgå, hvad det vil sige at foretage en kapitalforhøjelse, hvorfor det kan være nødvendigt at foretage en kapitalforhøjelse, og hvordan en sådan forhøjelse skal udføres.

En kapitalforhøjelse vil sige, at man tilfører nye midler til selskabskapitalen. Kapitalforhøjelsen kan ske ved tegning af nye kapitalandele, ved fondsforhøjelse, som vil sige, at en del ...


Begrænset eller personlig hæftelse?

3 år, 6 måneder siden af Thomas Langkilde Kjær.

Hvilken hæftelsesform bør man vælge?

Denne artikel går i dybden med personlig og begrænset hæftelse, som samtidig refererer til de relevante selskabsformer (ApS, IVS, A/S, Enkeltmandsvirksomhed, I/S mv.), som er knyttet til de to typer af hæftelse.

I forbindelse med opstart af en virksomhed gør man sig mange overvejelser. Målet med at stifte en virksomhed er med indtjening og overskud for øje; men skulle man alligevel komme ud for, at tingene ikke forløber som forventet, er det godt at vide, hvilke forpligtelser man pådrager sig som stifter af en virksomhed.

Dette spørgsmål ...